Welkom

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Kerk Mechelen-Zuid of beter gekend onder de naam Zandpoortkerk. Wij stellen uw belangstelling op prijs.

Deze website wordt gebruikt om de gemeente en andere belangstellenden te informeren over de werking van onze gemeente, de kerkdiensten en andere activiteiten.

Met nadruk zij vermeld dat we een open, veelkleurige, oecumenische gezinde gemeente proberen te zijn waarin een ieder zich gekend mag weten als gelijkwaardig, zij naar het geslacht, ras of seksuele geaardheid. 

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacyregelgeving (GDPR) in werking. De Zandpoortkerk en de vzw Thomas van Thielt hebben dan ook hun privacybeleid overeenkomstig aangepast.

Versoepelingen komen langzaam in zicht, maar het kerkgebouw blijft nog op slot...

De overheid heeft de eerder aangekondigde versoepelingen uitgesteld, dit ingevolge de nieuwe stijging van het aantal besmettingen.

Daarom hebben de kerken van Mechelen-Noord en Zuid, Leuven en Vilvoorde besloten de onlinediensten te blijven verzorgen, in eerste instantie tot en met 16 mei. Dit houdt in dat we de reguliere kerkdiensten zouden heropstarten met Pinksteren, op 23 mei. Tegen die tijd hopen we ook dat het merendeel van onze gemeenteleden reeds zal gevaccineerd zijn, wat het risico op besmetting drastisch zal beperken, zoniet uitsluiten.
Wij houden u op de hoogte.

Voor meer info kan u zich richten tot Frank via
e-mail frank.pouliart@skynet.be.
Namens de kerkenraad van de Zandpoortkerk,
Frank Pouliart

Het webteam wenst u nog een plezierige tijd op de website !