Hoe ziet onze gemeente eruit ?

Onze gemeente telt ongeveer 35 leden, waarvan een 20-tal actieve leden,  verspreid wonend in een straal van ongeveer 20 km rondom Mechelen (de meesten overigens ten oosten van Mechelen). Ons kerkgebouw is betrekkelijk klein, eenvoudig maar met een gezellige uitstraling en met een aantal goede bijzalen en een tuin.

De leeftijdsopbouw is vrij evenwichtig; wel is er sprake van sterke vergrijzing.

De kerkdiensten worden gemiddeld bezocht door een 10 à 15-tal mensen, waaronder 2 tot 4 kinderen.     

Wat gebeurt er zoal in onze kerk ?

Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst. Kenmerkend is de belangrijke plaats die muziek en zang in dit geheel inneemt. Regelmatig vieren we de maaltijd van de Heer (Heilig Avondmaal). Elke eerste zondag van de maand is er kindernevendienst.

Tijdens bijzondere diensten wordt er ook plaats ingeruimd voor de kinderen in de gewone viering en worden deze diensten eveneens opgeluisterd door muzikale gemeenteleden.

Op zondagmiddag/avond wordt het kerkgebouw gebruikt door de New Foundation in Christ Ministries.

Jaarlijks houden wij een gezamenlijke kerkdienst n.a.v. Hervormingsdag met de andere Mechelse VPKB-gemeente Mechelen-Noord en vindt er een oecumenische viering plaats met enkele RK Parochies uit Mechelen en wijde omgeving.

Waar gemeenschap belangrijk is, wordt het ontbreken ervan scherp aangevoeld, ook maatschappelijk. Vandaar een diaconaal sociaal accent, wat onder meer resulteert in betrokkenheid bij de SteunPunt Asiel & Migratie en de Sint Vincentiusvereniging  in Mechelen.

Doordeweeks wordt het gebouw enkel gebruikt voor kleine vergaderingen, die plaatsvinden in de benedenruimte, bijvoorbeeld de vergaderingen van de kerkenraad. Dat is het leidinggevend orgaan van de gemeente. Zij bestaat uit de predikant en een aantal door de gemeenteleden zèlf uit hun midden gekozen 'ambtsdragers', zowel mannen als vrouwen, die in volledige collegialiteit de gemeente leiden.

Andere activiteiten dan de zondagse eredienst zijn momenteel:

  • Jaarlijkse kaas & wijn 'avond'
  • De startzondag
  • Jaarlijkse gemeente-avond

Maandelijks verschijnt ons kerkblad " De Kandelaar" met een stuk bezinning, en heel veel nieuws van in en rondom onze kerk. Aarzel niet een gratis nummer te vragen.

Natuurlijk zijn er veel meer dingen te vertellen. Indien u vragen hebt, neem dan contact op met de predikant of een van de kerkenraadsleden.

Of kom eens langs tijdens onze erediensten op zondagmorgen om 10.00 uur.

Zo groeide het...

Aan het eind van de twintiger jaren zakten verscheidene Nederlandse, Gereformeerde gezinnen af naar Mechelen. Zo ook de heer C.Zwaan uit Enkhuizen, welke er brood in zag om in Mechelen een zaak in tuinzaden, genaamd "N.V. Hollandsche Zaadhandel" te openen. In juli 1926 arriveerde hij met vrouw en kroost (7 kinderen) en betrok het pand in de Bruul waar ook zijn zaak het jaar tevoren geopend was.

Al gauw werden veertiendaagse kerkdiensten cq. bijbelbesprekingen gehouden bij de families Zwaan en Stadeler.  De heer Stadeler, een Belg, had zich in mei 1911 met een aantal medeleden aan de gemeente van de Keizerstraat, de Protestantse Kerk van België in de Keizerstraat onttrokken. Aan het eind van de twintiger jaren werd er elke zondag kerk gehouden voor een veertigtal zielen. Dit had dan plaats in het bureau achter de zaadhandel.

Een eigen kerkgebouw.

Met het oog op een eventueel eigen kerkgebouw werd op 16 juli 1929 de vzw "Thomas Van Thielt" opgericht en werden de bouwplannen serieus aangepakt. Architect Willie Pijl uit Wijnegem zag kans om binnen het raam van een beperkt budget een stemmig kerkgebouwtje te ontwerpen. Niet lang na de eerste steenlegging van 27 juli 1931 werd op 4 januari 1932 de Gereformeerde Kerk plechtig in gebruik genomen en dit in aanwezigheid van vele genodigden uit België en Nederland.

In de benedenruimte van het kerkgebouw werd een "School met den Bijbel" begonnen totdat in september 1937 de leerlingen in een nieuw, eigen schoolgebouw konden worden ondergebracht, te weten de "Gustaaf Adolfschool".

In de loop der jaren onderging het gebouw meerdere veranderingen.  De benedenruimte veranderde in 1969 in een gezellige vergaderzaal. Het kerkinterieur evolueerde via allerlei veranderingen, steeds grotendeels door de leden zelf verwezenlijkt, tot een representatieve ruimte.

De oorspronkelijke gevel vond tenslotte in 1975 niet langer genade in de ogen van een bouwcommissie en moest achter een eigentijds gelaat verdwijnen. Op 2 oktober 1977 werd het kerkgebouw met het vernieuwde uiterlijk en innerlijk feestelijk in gebruik genomen.

In 1999 werd het kerkinterieur nogmaals aangepast aan de hedendaagse noden: een professionele geluidsinstallatie, aangepaste verlichting en last but not least een "nieuw" pijporgel. Het orgel werd gebouwd door J.Vierdag uit Enschede en heeft 4 registers (8'-4'-2'-1') . Het werd tweedehands aangeschaft bij een kerk in Nederland.

Organisten : Luk Deurinck, Michael Vervaeke & Joop Van der Horst.

 

De voorlopige laatste ingrijpende verandering betrof de benedenruimte, welke voorzien werd van een tegelvloer, een geschilderd plafond,gerecycleerde opbergkasten en een nieuwe keuken.

De instituering

De gemeente werd geïnstitueerd op 01.01.1938 als Gereformeerde Kerk van Mechelen, waar zij eerder een deelgemeente was van de Gereformeerde Kerk van Antwerpen. Staatserkenning bij Koninklijk Besluit volgde in 1975. Sinds 01.01.1979 maakt zij deel uit van de Verenigde Protestantse Kerk in BelgiŽ (V.P.K.B.) . Haar kerkgebouw bevindt zich op de Zandpoortvest 27 te Mechelen. 

Zij is een plaatselijke gemeente van dit nationaal kerkverband en ressorteert onder het district Antwerpen-Brabant-Limburg.